Sie sind nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Holy-War. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

1

16.04.2019, 09:05

Promocja biletów

Drodzy Gracze,

posiadanie konta Premium daje kilka dodatkowych możliwości, które sprawiają jeszcze więcej frajdy podczas grania. Od teraz aż do 02.05.2019, do godziny 01:00 (czasu serwera), trwa promocja biletów.

Podczas promocji, za każdy wymieniony bilet otrzymasz

- bilet wymieniony na konto Premium - dwa razy więcej złota
- bilet wymieniony na złoto - dwa razy więcej złota niż normalnie

Ważne informacje

- promocja dotyczy wszystkich biletów WYKORZYSTANYCH w czasie trwania promocji. Jeżeli bilet zostanie zakupiony, ale do 02.05.2019, do godziny 01:00 (czasu serwera), nie zostanie wykorzystany, promocja go wówczas nie obejmuje
- bilety zakupione wcześniej a wykorzystane w czasie trwania promocji są traktowane jak bilety promocyjne
- bilety zakupione w czasie trwania promocji, ale z jakichś względów nie dostarczone (np. przelew) w czasie jej trwania, nie są biletami promocyjnymi

Dobrej zabawy w świecie Holy War życzy
Team Wsparcia