You are not logged in.

1

Wednesday, April 10th 2013, 8:13pm

Yunan Mitolojisinde Büyük TanrılarZEUS: Gök tanrısı olan Zeus annesi Rhea'nın yardımıyla babası Kronos'u
tahtından indirerek Olympos'a yerleşmiştir. İnsanları ve tanrıları
tiranlar ve devlere karşı korumuş ve onlara hükmetmiştir. Zeus en güçlü
olymposlu olarak bilinir. Tüm tanrılar dağını elinde tutar ve tanrılara
başkanlık yapar. Antik yunanda bu yüce tanrıya güçlerinden dolayı birçok
isim takılmıştır. Göklerin hükümdarı, Yağmur tanrısı, Bulutları
devşiren, Şimşek fırlatıcısı gibi isimler genelde Zeusun hava olaylarını
yönetmekte kullandığı gücünden gelir. Gücü tüm tanrı ve tanrıçaların
toplamından fazladır. Söylencelerde diğer tanrı ve tanrıçalara şöyle
meydan okur yüce Zeus : “Tüm tanrı ve tanrıçalar bir halatın ucundan
asılın ve beni çekmeyi deneyim başaramazsınız, ama ben çekerim hepinizi
ve bağlarım Olymposun tepelerinden birine”.

HERA: Analığın yüceliği ve evliliği simgeler. Kronos ve Rhea'nın kızı
olan Hera kardeşi Zeus'la evlidir. Çoğunlukla kinci, kıskanç ve hırçın
bir tanrıça olmasıyla tanınır.


ATHENA: Evleri ve kentleri korur. Babası Zeus'un kafasından, tepeden
tırnağa silahlı olarak doğmuştur. Aklın ve zekanın gücünü simgeler.
Genellikle silahlı olarak canlandırılır.


APOLLON: Güneş tanrısı olan Apollon, Zeus ve Leto'nun oğludur. Aynı
zamanda müzik ve şiir tanrısıdır. Tanrıların en yakışıklısıdır.

ARTEMİS: Av tanrıçası olan Artemis, Apollon'un kız kardeşidir. El
değmemişliği simgeler. Ok ve yay taşır, bir dişi geyik ve köpeklerle
dolaşır. Simgesi hilaldir.


HERMES: Zeus ile Maia'nın oğlu olan Hermes yolları ve onların üzerinde
seyreden habercileri gezginleri, satıcıları ve gerektiğinde de
hırsızları korur. Becerikli ve kurnaz bir tanrıdır.


HEPHAİSTOS: Ateş tanrısıdır. Demircilik ve madencilik ustasıdır.
Hera'nın oğludur. Aphrodite ile evlenmiştir. İki ayağıda topal olan
Hephaistos yer altında tanrılara silah yapar.


ARES: Savaş tanrısıdır. Acımasız ve kavgacı bir tanrı olduğu için kimse tarafından sevilmez.


APHRODITE: Aşk tanrıçasıdır. Hephaistos'un sadık olmayan eşidir.
Anadolu'da büyük saygı görmüş adına kentler ve tapınaklar yapılmıştır.
r6;


DEMETER: Bereket ve ekili topraklar tanrıçası, Kronos ve Rhea'nın kızıdır.


POSEİDON: Denizler tanrısıdır. Denizciler iyi bir yolculuk için Poseidon'a yakarırlardı. Zeus'un erkek kardeşidir.


HADES: Ölüler dünyasının ve yeraltının tanrısıdır. Kendisini görünmez yapan bir başlığı vardır.


ASKLEPİOS: Asklepios sağlık ve hekimlik tanrısıdır. Yaygın kanıya göre
Apollon ve nymphe (su perisi) Koronis'in oğludur.Genelde elinde yılanlı
bir asa ile betimlenir. Zeus tarafından öldürülmüştür.


DİONYSOS: Şarap, sarhoşluk ve bağcılık tanrısı olan Dionysos, Zeus ve
Semele'nin oğludur.Simgesi çam ve sarmaşıktır. Genellikle elinde
kantharos adı verilen testiyle canlandırılır.


HESTİA: Ocak tanrıçası, evli kadın ve yeni doğmuş çocukların
koruyucusu Hestia, Kronos ve Rhea'nın bakire kızıdır. Onuruna her
sitenin prytaneionunda sürekli olarak kutsal ateş yakılırdı.


THYKE: İyi ve kötü talih tanrıçası. Çoğunlukla taç ve elinde bereket boynuzuyla betimlenir.


NEMESİS: Nyks'in kızıdır. Tanrısal öcü simgeler. Zeus'tan kurtulmak
için kaza dönüşmüştür, fakat Zeus da bir kaza dönüşerek Helene ve
Dioskurları doğurmasına sebep olmuştur.


HYGİEİA: Sağlık tanrıçasıdır. Asklepios'la ilişkilendirilir. Hayvanı yılandır.


HYPNOS: Uyku tanrısıdır. Erebos ve Nyks'in oğludur. Oğulları Morpheos,
İcelos ve Phantasos düşleri yaratır. Yaşadığı mağaradan unutkanlık ve
kayıtsızlık ırmağı Lethe'nin suları geçer.


HYMENAİOS: Evlilik tanrısıdır. Genellikle Apollon ve Kalliope'nin oğlu olduğu kabul edilir.


EROS: Aşkın ve üremenin tanrısıdır. Önceleri genç olarak betimlenen
Eros daha sonra Hellenistik dönemde kalpleri ok ile yaralayan kanatlı
bir çocuk olarak betimlenmeye başlanmıştır.


PAN: Kırlar, çobanlar ve ormanların tanrısıdır. Keçi ayaklı, sakallı ve
boynuzludur. Zevk düşkünü bir tanrıdır. Syrinks (pan flüt) çalar,
tepelerde dolaşır ve sürüleri korurdu.

2

Thursday, April 11th 2013, 2:31am

resimdeki zeus ise hakkatten büyük adam mış götürüyo ayak üstü :D